logo


  (本页更新时间:2007-7-5 17:53:11 )
国内图书馆
国外图书馆
区域图书馆
图书馆联盟
中文数字资源
外文数字资源
特色数字资源
 
 首页 > 图书馆链接 > 图书馆联盟  
 
 • 河北省高等学校数字图书馆联盟  (2006-1-25) 
 • 国际图书馆联盟联合会ICOLC  (2006-1-24) 
 • WLN  (2006-1-24) 
 • RLG  (2006-1-24) 
 • OhioLink  (2006-1-24) 
 • OCLC  (2006-1-24) 
 • 全国学术电子资讯资源共享联盟(台湾)  (2006-1-24) 
 • 上海教育网络图书馆  (2006-1-24) 
 • 北京高校网络图书馆  (2006-1-24) 
 • 中国高等学校数字图书馆联盟  (2006-1-24) 
 • 中国数字图书馆  (2006-1-24) 

11条信息 首页  上一页 下一页 末页 页次:1/1

 

2001~2006 区域图书馆网络化建设课题组 EMAIL:qytsg@ntu.edu.cn 管 理