logo


  (本页更新时间:2007-7-5 17:53:11 )
国内图书馆
国外图书馆
区域图书馆
图书馆联盟
中文数字资源
外文数字资源
特色数字资源
 
 首页 > 图书馆链接 > 区域图书馆  
 
 • 浙江省滨江高教园区网络图书馆  (2006-1-24) 
 • 广东省佛山市禅城区联合图书馆  (2006-1-24) 
 • 广东网络图书馆  (2006-1-24) 
 • 江苏省高等教育文献保障系统(JALIS)  (2006-1-24) 
 • 全国文化信息资源共享工程  (2006-1-24) 
 • 上海教育网络图书馆  (2006-1-24) 
 • 中国高等教育文献保障系统  (2006-1-24) 
 • 北京高校网络图书馆  (2006-1-24) 

8条信息 首页  上一页 下一页 末页 页次:1/1

 

2001~2006 区域图书馆网络化建设课题组 EMAIL:qytsg@ntu.edu.cn 管 理